ویژگی های شیشه؟
شیشه در مقابل همه ی مواد شیمیایی حتی اسیدهای قوی و بازها مقاومت می کند و اثر خورندگی روی آن تاثیری ندارد، به خطراین علت ظروف آزمایشگاهی را از شیشه تولید می کنند. تنها اسید فلوئوریدریک (HF) بر آن اثر دارد و شیشه را در خود حل می‌ کند. شیشه قدمتی۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سال پیش از میلاد دارد. شیشه به شکل های متفاوت مصرف می شود. در ساخت لوازم تزیینی مثل گل، تابلو و غیره در تولید ظروف آزمایشگاهی و یا ظروف آشپزخانه مثل لیوان، بطری و… و بالاخره در تولید شیشه‌های مسطح که در دو گونه ساده و مشجر بخش می شود واستفاده های متفاوتی دارد که عمده ترین کاربرد آن به عنوان در و پنجره در کارهای ساختمانی می باشد که به حالت های مختلف اعم از شیشه‌های شفاف، نیمه شفاف و رنگی، جاذب حرارت، ایمنی، دوجداره، سکوریت و… موجود است. همینطور در آینه سازی، صنایع نشکن، صنایع یخچال سازی، میزهای شیشه‌ای، گونه های شیشه رومیزی و تیغه کاری ساختمان استفاده می شود.