شیشه ضد گلوله چیچه می باشد؟

ابتدا ببینیم شیشه ضد گلوله چطور اختراع شده:اولین بار یک شیمیدان فرانسوی به اسم “بندیکتوس ” در قرن بیستم به دلیل یک تصادف توانست تکنیک اولیه تولید گونه ای شیشه نشکن و مقاوم را پیدا کند.
او در آزمایشگاه در حال حرکت دادن چندتا از بطریهای شامل مواد شیمیایی می بود که یک دفعه یک بطری از بلندی به زمین افتاده و شکست . او با تعجب می دید که بطری شیشه ای یک لیتر گنجایش دارد و وزن زیادی هم داشت در برخورد با کف آزمایشگاه شکسته نشد.

“بندیکتوس ” شیشه را بررسی کرد وفهمید که محتوی شیشه محلول سلولزی بوده است که با گذشت زمان تبخیر شده وقشر نازکی از آن روی بدنه داخلی بطری رسوب کرده می باشد و بخاطرهمین رسوبات از شکستن شیشه جلوگیری کرده…!!
سر شیشه های ضدگلوله پلاستیک می باشد که شیشه چند لایه نام دارد و لایه هایی از پلاستیک و شیشه می باشد و از شیشه های عادی ضخیم تر و پلاستیک درون لایه ها عموما از متریال کربن دار است.این شیشه ضخیم ولی شفاف می باشد.

هنگامی که گلوله به شیشه ضد گلوله شلیک بشود نخستین لایه شیشه سوراخ شده اما لایه پلاستیکی از فشار گلوله را جلوگیری میکند و آن را متوقف می کند به این دلیل گلوله تواناید رسیدن به آخرین لایه شیشه را ندارد.