امروزه شیشه از عناصر اصلی در معماری ساختمان هستندبه .شیشه مدت هاست که در صنعت معماری به عنوان یکی از مواد های اصلی استفاده می شودولی دارای ویژگی شکنندگی می باشداستفاده از آن با موانع بسیار زیادی روبه رو می باشد. به خاطر همین معماران شیشه را نمی توانستند در هر فضایی و با هر اندازه ای به استفاده بکنندو استفاده از آن عموما در پنجره ها و نورگیرها بود برای بالا بردن مقاومت شیشه در برابر ضربه و جلوگیری از خطرات ناشی از شکستن شیشه، شروع به سکوریت و یا لمینیت کردن آن می کنند. شیشه های سکوریت به شیشه هایی گفته می شود که طی مجموعه کارهایی حرارتی شیشه سکوریت شده و در اثرضربه مقاوم می شوند.

سکوریت نمودن یک فرایند عملیات حرارتی می باشدکه بر روی شیشه‌های ساختمانی صورت می گیرد. این فرایند را می‌می شود روی شیشه‌های رفلکتیو، چاپ شده یا لعاب خورده و رنگی،هم انجام بدهیم.

شیشه سکوریت همان شیشه ی عادی است که آن را در دمایی تقریبا 700 درجه سانتی گراد قرار داده تا این شیشه آهسته آهسته شروع به نرم کند اما نباید ذوب بشود.بعد از آن شیشه ی نرم شده را در جریان هوای خیلی سرد برای مدت 3 الی 10 ثانیه می گذارند. در آخر سطح های خارجی شیشه با سرعت خنک می شوند و در سطوح داخلی تر درست کردن تنش های متوالی در آن بافتی مقاوم پیدا خواهد شد. به این ترتیب همه ی ویژگی های قبلی شیشه همچنان جود دارند اما بافت درونی این شیشه تغییر پیدا می کند و در اثر شوک حرارتی که به آن وارد شده خیلی مستحکم تر از قبل می باشد. این شیشه ها از نظر انتقال نور، رنگ، وضوح، شفافیت، وزن، ضریب انبساط گرمایی و بقیه ی ویژگی های شیشه بدون تفاوت با شیشه های عادی هستند.

• مزایای استفاده از شیشه سکوریت:
1-ایمنی شیشه در شکسته شدن:

هنگامی که شیشه عادی شکسته شود، در اثر شکسته شدن به قطعات تیز و برنده تبدیل می گردد که بسیار خطرناک می باشد.
شیشه در فرآیند سکوریت، گرم شدن و سرد شدن با سرعت، به شکل قطعات بلور تبدیل شده وبه صورتیکه وقتی شکسته می شود و به شکل قطعات ریز و بلوری شکل تبدیل می شود و این قطعات ریز را می توان به آسانی در دست گرفت، در حقیقت به قطعات بلوری شکل و غیربرنده تبدیل می شود.

2-بالا رفتن مقاومت مکانیکی بیش از 5 برابر:

وقتی بر روی شیشه معمولی فرایند سکوریت صورت می پذیرد مقاومت مکانیکی شیشه چندین برابر افزایش می یابد در واقع در برابر ضربه تا چندین برابر مقاوم تر می شود.

تیم حرفه ای ایران آبگینه آماده ی اجرای انواع پروژه های شیشه سکوریت حرفه ای در سر تا سر ایران می باشد .