تاریخچه آینه
تحقیق باستان شناسان این را بیان می کندکه این نکته جالب می باشد که آینه‌های شخصی و ساده بیش از ۵۰ قرن سن دارندو در دورانهای قدیم از ارزشی بسیار زیاد داشته اند. مدتی در آسیای صغیر آینه را از برنز و مس مفرغ تولید می کردند و آن را صیقل می داده و با دسته‌های پر نقش و نگار بخش می‌کردند و به مرور آینه‌های فولادی به دلیل داشتن ویژگی صیقل یافتن بیشتر و شفافیت بیشتر، نسبت به برنز و مس و مفرغ، جایگزینی آینه‌های قدیمی‌ شدند، تا وقتی که تحول مهم در صنعت ساخت آینه شل گرفت. در قرن ۱۲ میلادی مصرف شیشه در تولید آینه کشف شده و نخستین آینه‌های شیشه‌ای که با ورقه‌هایی پوشیده از سرب به بازار بخش می‌شدند .

چند وقت بعد ماهیت سمی بودن سرب پخش شدو به همین علت بکارگیری مخلوط جیوه و قلع بجای سرب شروع گردید. این تغییر و تحولات دلیل این وبودند که ونیز که در آن هنگام محل ساخت اینطور آینه‌ها بودیک قطب اقتصادی شود. با وجود این ، اختراع و تولید آینه را نباید جزو احتیاج های اولیه و فقط در حد یک وسیله شخصی تصور بکنیم، این روزها استفاده های علمی آینه‌ها خیلی بیشتر از کاربردهای اولیه و ظاهری آنها شده است.