آینه کاری سقف

آینه کاری سقف

آینه کاری سقف یکی از هنرهای اصیل ایرانی است که تیم ایران آبگینه آن را در دو شیوه ی کلاسیک و هنری و مدرن و پست مدرن انجام می دهد . این نوع آینه کاری جلوه ی بسیار زیادی به محیط می دهد ، باعث افزایش چند برابری نور و جلوه ی خاص مکان می شود...