شیشه هوشمند و تبلیغات

شیشه هوشمند و تبلیغات

استفاده از شیشه هوشمند در تبلیغات و شیشه های هوشمند طرح دار تیم ایران آبگینه با خلاقیت با ترکیبی از فیلم شیشه هوشمند و نور و بک لایت قابلیت تبلیغاتی شدن شیشه های هوشمند را برای شما به ارمغان آورده است ! شما می توانید طرح دلخواه خود را بر روی شيشه هوشمند خود داشته...